UA
Виберіть свою мову

Інтеграція Selzy з Zoho CRM

Як створити підключення у Selzy до сервісу Zoho CRM і налаштувати передачу контактів або лідів з Zoho CRM розповідаємо в цієї інструкції.

Створення нової інтеграції

В розділі Інтеграції у Selzy перейдіть у Мої інтеграції і створіть нову зв’язку (New): 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Перед вами редактор зв’язки. Тут ви обираєте, з якого сервісу ви будете отримувати дані і в який сервіс їх передавати.

Select an app which sends the data — вибір сервісу, куди передаються дані, і налаштування тригера для передачі.

Select an app which receives the data — вибір сервісу, що приймає дані, і налаштування дії, яка буде відбуватись з даними.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Вибір тригера для передачі даних

 1. Натисніть Select an app which sends the data:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Виберіть у полі App (Сервіс) Zoho CRM, а у полі Event (Подія) — Updated records (Оновленне рядка). Цей тригер буде реагувати і на зміни у рядку, і на додавання нового рядка. 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Налаштування підключення до Zoho CRM

Для завершення налаштування тригера потрібно створити підключення до сервісу Zoho CRM. 

 1. Натисніть Add a connection, щоб додати підключення до вашого акаунта у Zoho CRM:

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Вкажіть назву для підключення й натисніть Continue (Продовжити).

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Надайте доступ до Zoho CRM, натиснувши на кнопку Grant access:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. У поп-ап вікні дайте дозвіл на доступ до дій:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК: 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Після у вспливаючому вікні у Additional parameters виберіть модуль ZohoCrm, з якого потрібно передавати дані. Звичайно, це модуль Leads або Contacts. Якщо вам потрібно налаштувати передачу і лідів, і контактів, то потрібно створити дві зв’язки і вибрати різні модулі. 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Далі натисніть Add a trigger (Додати тригер):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Налаштування тригера

  1. У вікні Automation operation mode виберіть режим передачі даних: 

Real-time — передача даних в реальному часі.

Data migration — передача даних за певний період. Якщо вам потрібно передати у Selzy дані вже існуючих у Zoho CRM контактів, тоді пасує варіант Data migration. В цьому разі у Selzy варто вибирати дію Add many contacts, а не Add a new contact. Цей спосіб передачі контактів можна вибирати як альтернативу ручному експорту файлу з Zoho CRM й імпорту його у Selzy.

Для передачі нових рядків виберіть Real time:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. У вікні Fields Setting потрібно вибрати: завантажувати змінений контакт один чи більше разів.

Якщо вибрати “так, 1 раз” (Yes, 1), то підчас повторної зміни контакта у Zoho CRM, його дані не будуть змінені у Selzy (дані полів не перезаписуються).

Якщо “ні, завантажувати завжди” (No, 0), то підчас зміни контакта у Zoho CRM, його дані будуть змінені у Selzy (дані полів будуть перезаписуватись і будуть додаватись нові зміни контакта).

Ми рекомендуємо вибирати “ні” (No, 0): тоді кожна зміна поля у Zoho CRM буде передана у Selzy. 

Виберіть параметр і натисніть Save:  

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Налаштування дії

 1. Натисніть Select an app which receives the data і в полі App виберіть Selzy:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. У полі Action (Дія) виберіть Add a new contact (Додати новий контакт):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. У полі Selzy Account виберіть ваше підключення до Selzy і після натисніть Add an action:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Налаштування полів для передачі

У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список. 

 1. В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках. 

All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.  

Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені. 

Як на практиці виглядає перезапис:

Email Name Lists Tag Product Order
Selzy [email protected] Ann 1 a - 444
Zoho CRM [email protected] Maria 2 b 🍋 -
Result (0) [email protected] Ann 1, 2 a, b 🍋 444
Result (1) [email protected] Maria 2 b 🍋 -
Result (2) [email protected] Maria 1, 2 b 🍋 444

Рядок Selzy — поля контакта до передачі контакта з Zoho CRM.

Рядок Zoho CRM — дані, які передаються з Zoho CRM.

Після ви бачите результат кожного правила перезапису. 

Result (0) — Add new values to fields (0) 

Result (1) — All fields will be overwritten (1) 

Result (2) — Only passed parameters will be overwritten (2)

Поля Lists (Список) і Tag (Тег) ви вказуєте підчас налаштування зв’язки на другому кроці Add a new contact. Поля Email, Ім’я, Product, Order передаються з Zoho CRM. 

 1. У полі Email виберіть ідентичне поле з сервісу Zoho CRM, звідки буде передаватись email-адреса контакта:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

В такий самий спосіб ви можете вибрати, звідки будуть передаватись номер телефона й ім’я і додати нові теги для контакта:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Якщо потрібні нові поля контакта, крім стандартних Email, Ім’я, Телефон, то їх можна створити у Selzy у розділі Контакти → Інструменти → Додаткові поля: 

Як створити додаткове поле у Selzy

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. У полі Contact List  виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.

Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».

Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список.

Приклад заповнення полів: 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Збережіть налаштування, натиснувши Save.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

 1. Для запуску інтеграції натисніть Start:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Зв’язка Zoho CRM і Selzy готова: тепер, коли у вибраному вами модулі буде доданий або змінений контакт/лід, ці дані будуть передаватись у список контактів у Selzy. 

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Zoho CRM

Ви знайшли відповідь на ваше питання?

2
0