UA
Виберіть свою мову

Синтаксис масиву в аргументах методів

У деяких методах потрібно передати аргумент-масив. Для цього в GET- або POST-запиті в кінець імені аргументу додаються квадратні дужки з опціональним індексом. Індекс — ціле додатне число, яке позначає позицію елемента в масиві. Наприклад, запит:

https://api.selzy.com/ua/api/importContacts?field_names[0]=email&field_names[1]=Name

буде означати передачу в метод importContacts аргументу field_names як масиву з двох елементів: email, Name. Якщо індекс опущено, то позиція елемента в масиві визначається порядком аргументу в запиті. Наприклад:

https://api.selzy.com/ua/api/importContacts?field_names[]=email&field_names[]=Name

призводить до передачі такого ж масиву, що і в попередньому прикладі.

Масиви можуть бути багатомірними, тоді за першою парою дужок в імені аргументу стоятиме друга пара дужок. Крім того, індекси можуть йти непослідовно, і тоді деякі елементи масиву будуть порожніми. Ось приклад, який ілюструє обидві ці особливості:

https://api.selzy.com/ua/api/importContacts?data[0][0]=xxx&data[0][2]=yyy

У цьому випадку data — це двомірний масив, у нульовому рядку якого заповнено тільки нульову та другу комірки, а перша — порожня.

Ви знайшли відповідь на ваше питання?

0
0